Kedjor

Här kan du välja önskad kategori av kedjor.

Alla våra kedjor är nickelsäkrade och
finns både per meter och i storpack.

RoHS
Vi har en grupp med kedjor som är RoHS-Certifierade.
RoHS är ett direktiv som förbjuder eller begränsar användningen av vissa farliga ämnen
 och tungmetaller så som Bly, Kadmium, Kvicksilver, Krom VI osv.
Detta i ett led att förbättra hälsan och påverkan på miljön.