Miyuki droppar 3,2mm- Sand & Surf
15:-
Miyuki droppar 3,2mm- Salt & Pepper
15:-
Miyuki droppar 3,2mm- Merlot
10gr
Antal i lager: 8
15:-
Miyuki droppar 3,2mm- Granit
10gr
Antal i lager: 6
15:-
Miyuki droppar 3,2mm- Good Earth
15:-
Miyuki droppar 3,2mm- Honey Butter
15:-
Miyuki droppar 3,2mm- Earthtone
10gr
Antal i lager: 11
15:-